Om Oss

Fårgården Åsebol drivs av Arne Albertsson och hans fru Anne-Sofie.
Arne är född på gården och hans hustru flyttade dit 1966 från väst kusten.
De har drivit gården med mjölkproduktion fram till 2008 varpå fårbesättningen har vuxit och när den var som störst bestod den av 150tackor.  Nu har besättningen minskat något och idag finns ca 35 tackor med tillhörande lamm på gården. Och vi har för avsikt att minska ytterligare inom den närmaste tiden.

2010 gick drömmen om ett litet turistboende i uppfyllelse och vi började med byggplanerna. Det första stockhuset stod klart 2012 och därefter fyllde vi på med ett boende 2013 och ytterligare ett 2014.

Idag har vi två stockhus eller timmerstugor som man också kan kalla dom, med plats för 8 övernattande i varje. Vi har också ett hus med två övernattningsrum med 4 bäddar i vardera rummet och gemensamt våtutrymme mellan rummen.

Varmt välkommen till oss!

Historia 

Våran gård ligger på den ursprungliga plats där alla hade sina bostäder, efter storskiftet 1860 plockades timmerhusen ned och flyttades till platser där de står än idag. Några är rivna och har ersatts av andra boningshus.
På gården har det hållits mjölkproduktion fram till 2008.
2006 inköptes de första fåren som vi har produktion på nu.
På våren 2011 startade vår turistsatsning genom att bygga Maja-Gretas och Alberts hus som var färdiga våren 2012, därefter byggdes Olersa färdigt våren 2013.

Det första nybyggda timmerhuset har fått namn efter Albert Johansson han var liesmed och var Arnes (nuvarande ägaren) farfars farfar, han bodde här vid skiftet och behövde inte flytta sitt hus.
Timmerhus nr 2, ”Olersa”, är byggt på den gamla grunden som ägdes av Olof Eriksson han kallades för Olers och har också mycket gamla anor i släkten. Han var Arnes morfars morfar och bodde där vid skiftet och fick flytta sitt hus längst ner till sjön Unden.
Maja-Gretas hus har fått sitt namn efter Maja-Greta som var hustru till Albert Johansson.

Historia om byn
Riseberga kloster ägde byn Åsebol fram till Gustaf Wasas kyrkoreduktion 1527 då kronan tog över allt som kyrkan ägde. Den 29 november 1602 blev Henrik Frankelin make till Erik den XIV:s dotter Constantina Eriksdotter donerad följande hemman, Ramsnäs, Barrud och Åsebol i Hova socken av hertig Karl sedermera kung Karl den IX. Eftersom Constantina hade finskt ursprung såg hon till att få finska invandrare att bosätta sig i bygden som var hårt skattad av krig, missväxt och pest. De flesta finnarna kom från Salvolax gränstrakten mot Ryssland, där de hade haft det väldigt fattigt och svårt.