Infopoint

Fårgården Åsebol är en av Gullspångs kommuns certifierade InfoPoints. Här hittar du huvudbroschyrer över området och olika kartor. Du kan också få hjälp med enklare frågor.
I Skaraborg finns ett stort antal InfoPoints. Du känner igen platserna genom det gröna auktorisationsmärket InfoPoint.

 

Gullspångs kommun