Vandrings- och cykelleder

Cykelleder

För dig som tycker om att cykla finns det två cykelleder att välja mellan, 30 eller 50 km. Genom en tydlig beskrivning cyklar du genom skogen och längs de öppna fälten. Upptäck till exempel vattendelaren eller njut av utsikten över Unden!

Cykelleden leder mestadels över väl framkomliga grusvägar varvat med några bitar av asfalt. Den 50-kilometer långa sträckan är en dagstur medan förkortade 30 kilometers sträckan tar ungefär en halv dag.
Hämta vägbeskrivning hos oss!

Vandringsleder

Vid Tivedens vandrings centrum Högsåsen startar 14 vandringsleder som tillsammans utgör 140 km vandringsled. Uppe på Högsåsen en bit från stora parkeringen finns en restaurerad byggnad som är resten av den gamla handelsboden i forna byn Högsåsen. Där finns också en informationscentral för vandringslederna. Väggarna är fyllda av kartor, information och fotografier. Och det finns lösa blad för varje led.

vandringsled
De fjorton olika lederna är väl utmärkta.
Som vägvisare har varje led en bokstav, namn samt en träskylt som är formad som en fot.
Det står även hur lång leden är, beräknad tidsåtgång samt svårighetsgrad.

Som service för besökare och vandrare finns ett vindskydd på Högsåsen samt bord och bänkar