Upplevelseplats Gårdsjön

gardsjon-tiveden-asebol

Skogen gömmer minnena av människors dagliga arbete förr.

Några kilometer från samhället Gårdsjö på vägen mot Åsebol och sjön Unden öppnar sig skogen och en stillsam sjö kommer fram. Här göms resterna av det som en gång var en föregångare inom vår skogsbygds industri med kvarn, sågverk, egen kraftstation i skogen och torvproduktion.

torvbrytning gårdsjö

Upplevelseplats Gårdsjön, på vägen mellan Gårdsjö och Åsebol, är ett stiftsreservat som ägs av Skara stift, Svenska kyrkan och som sköts av Högåsenföreningen ideellt.

Föreningen röjer området varje år och har satt upp informationstavlor som berättar om olika verksamheter som en gång funnits i området. Men det finns fortfarande mycket att berätta om denna bygdens viktigaste kulturhistoriska plats.

Förekomst av kvarn nämns från 1700-talet. Industrialiseringen av området gjordes från slutet av 1800-talet och framåt till 1950-talet. Ägare var då Gårdsjö gård.

När verksamheten var som störst sysselsattes mer än 150 arbetare under högsäsong, alltså när sågverk, hyvleri och torvbrytningen samt torvströproduktionen gick på högvarv.
Av det mesta återstår endast stengrunder och liknande och ute på mossen syns att torven tagits upp. Av den räls och de torvvagnar som användes finns dock inget kvar.

Om man fortsätter några hundra meter mot Åsebol så svänger vägen över en bro och en underbart vacker tjärn uppenbarar sig, den avslutas i ett par dammar och ett ”dämme” som håller vattennivån. Neråt är det en imponerande fallhöjd och här inne utmed Åsebolsbäcken låg förr en vadmalsstamp, som alltså producerade vadmalstyg.

Ytterligare en bit ned utmed bäcken syns de tydliga spåren av den kraftstation som Gårdsjö gård lät bygga tidigt 1900-tal för att förse sågverk och hyvleri med ström.